ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ:  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

(Αντικατάσταση - Αναμόρφωση του Διαπανεπιστημιακού - Διατηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα Σχολείο για Όλους"

με την υπ' αρ. 130223/Β7/13-8-2014 Υ.Α., ΦΕΚ 2306/27-8-2014, τ.Β΄)


              

      

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 

 

ΑΡΧΙΚΗ                                                                  Φ.Ε.Κ.     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     ΜΕΛΗ ΕΔΕ   

Τελευταία ενημέρωση: 31/10/2017

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 500 ΩΡΩΝ

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το ΦΕΚ αριθμός 2306/27-08-2014 (αντικατάσταση της υπ/ αριθμ. 80639/Β7/10.9.2007-ΦΕΚ 1877/τ.Β’/14.9.2007), και αποτελεί σύμπραξη των Τμημάτων:

                α) Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, επισπεύδον Τμήμα, και

                β) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ

 

Οι φοιτητές θα ειδικευτούν σε μία από τις δύο ακόλουθες κατευθύνσεις:

                α) Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

                β) Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολιπολιτισμικότητας

 

Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Ζωή Μπαμπλέκου, καθηγήτρια

Αναπληρωτής Προέδρου: Αργύρης Κυρίδης, καθηγητής

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Ανδρέας Καρακίτσιος, καθηγητής