ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ          ΑΙΤΗΣΗ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΥΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 50 θέσεις (25 ανά κατεύθυνση) στο ΔΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τη συνάφεια του αντικειμένου αποφαίνεται η ΕΔΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν.

Ο πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο επισπεύδον Τμήμα εντός τακτικής προθεσμίας.