ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ          ΑΙΤΗΣΗ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΥΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΤΥΧΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

1.  Γραπτή εξέταση σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, έως 60 μονάδες

2.  Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες

3.  Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες    

4.  Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και / ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες.

5.  Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές και / ‘η επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μονάδες

6.  Ατομική συνέντευξη, έως 20 μονάδες

7.  Γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται: α) με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες, ή

β) με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα, Proficiency (Αγγλικά), Sorbonne II, DALF (Γαλλικά), Kleines Sprachdiplom (Γερμανικά), ή

γ) με γραπτές εξετάσεις

Ο ανώτατος βαθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι 100.

Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης πρέπει να έχει συγκεντρώσει 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση.

Η ξένη γλώσσα δεν έχει μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αλλά έχει αποτύχει στην γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από 3 μήνες.