ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ    

 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι για τα 3 πρώτα εξάμηνα υποχρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διατριβή.

Τα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

Μαθήματα Κορμού

  1. Επιστημολογία της διαφορετικότητας και ετερότητας

Υπεύθυνοι μαθήματος και διδάσκοντες: Γ. Μπάρμπας, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ-Χρ. Τσιρώνης, επικ. καθηγητής Θεολογικής, ΑΠΘ.

  1. Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

Υπεύθυνη μαθήματος:-Β. Παπαδοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Διδάσκοντες: Β. Παπαδοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, Δυτ. Μακεδονίας, Δ. Γερμανός, καθηγητής ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ-Κ. Χατζηδήμου, διδάκτορας Παιδαγωγικής ΑΠΘ

  1. Μεθοδολογία έρευνας Ι

Υπεύθυνος μαθήματος: Γ. Μενεξές, επικ. καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ

Διδάσκοντες: Γ. Μενεξές, Ανδρ. Οικονόμου

 

Α. Κατεύθυνση

4. Ψυχοπαθολογία

Υπεύθυνος μαθήματος- διδάσκων: Κρ. Χριστιανόπουλος, διδάκτορας ΑΠΘ

5. Συμβουλευτική-Υποστηρικτική γονέων και εκπαιδευτικών

Υπεύθυνη μαθήματος: Μ. Κοντοπούλου, επικ. καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Διδάσκουσες: Μ. Κοντοπούλου, Χ. Λαζαρίδου

 

Β. Κατεύθυνση

6. Θέματα αλληλεπίδρασης παιδιών γλωσσικών-πολιτισμικών μειονοτήτων

Υπεύθυνος μαθήματος-διδάσκων: Κ.Χατζηδήμου, διδάκτορας ΑΠΘ

7. Μοντέλα ενδυνάμωσης οικογενειών από γλωσσικές-πολιτισμικές μειονότητες

Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Βουγιούκας. λέκτορας ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Διδάσκοντες: Κ. Βουγιούκας, Μ. Γκέκα

 

Β΄. ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό)

Μαθήματα Κορμού

8. Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

Υπεύθυνος μαθήματος: Γ. Μενεξές, επικ. καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, ΑΠΘ

Διδάσκοντες: Γ. Μενεξές, Ανδρ. Οικονόμου

9. Κοινωνιογλωσσολογία

Υπεύθυνη μαθήματος: Π. Τσοκαλίδου, αναπλ. καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Διδάκοντες: Π. Τσοκαλίδου –Κ. Τσιούμης

Α. Κατεύθυνση

10. Επιστημολογία της ειδικής αγωγής

Υπεύθυνος μαθήματος-διδάσκων: Γ. Μπάρμπας, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕ

11. Διεπιστημονική αξιολόγηση

Υπεύθυνοι μαθήματος: Μ. Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ-Ν. Πολεμικός, ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου

Διδάσκουσες: Μ. Τζουριάδου, Ε. Αναγνωστοπούλου

12. Σχέση ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Υπεύθυνοι μαθήματος-διδάσκοντες: Μ. Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ-Κ. Βουγιούκας, λέκτορας ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Β. Κατεύθυνση

13. Πολυγλωσσία-κοινή γλώσσα και διάλεκτοι στην εκπαίδευση

Υπεύθυνοι μαθήματος-διδάσκοντες: Π. Τσοκαλίδου, αναπλ. καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ -Α. Κοντάκος, καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Παν Αιγαίου

14. Επιστημολογία της ετερότητας:

Υπεύθυνος μαθήματος-διδάσκων: Χ. Τσιρώνης, επικ. καθηγητής Θεολογικής, ΑΠΘ.

15.Θέματα αξιολόγησης μαθητών γλωσσικών-πολιτισμικών μειονοτήτων:

Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Τσιούμης, καθηγητής ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Διδάσκοντες: Κ. Τσιούμης, Ε. Πεντέρη, Α. Χατζηπαναγιωτίδου

 

 

Γ΄. ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

Α. Κατεύθυνση

16. Εξειδικευμένα προγράμματα μεθόδων & στρατηγικών για μαθητές με Μ.Δ.

Υπεύθυνη μαθήματος-διδάσκουσα: Μ. Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

17. Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με Ν.Κ.

Υπεύθυνος μαθήματος-διδάσκων: Γ. Μπάρμπας, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕ

18. Παιδαγωγική της σύγκλισης

Υπεύθυνη μαθήματος: Μ. Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ

Διδάσκοντες: Μ. Τζουριάδου, Γ. Μπάρμπας

19. Πρακτική άσκηση

Υπεύθυνοι μαθήματος-διδάσκοντες: Μ. Τζουριάδου, καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ -Γ. Μπάρμπας, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕ

 

Β. Κατεύθυνση

20. Μοντέλα παρέμβασης σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Υπεύθυνοι μαθήματος: Κ. Τσιούμης, καθηγητής ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ -Α. Κοντάκος, καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Παν Αιγαίου

Διδάσκοντες: Κ. Τσιούμης, Α.Κοντάκος, Ε. Πεντέρη

21. Μικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Υπεύθυνος μαθήματος: Π. Σταμάτης, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου

Διδάσκοντες: Π. Σταμάτης, Χρ. Μαλιγκούδη

22. Ανάδειξη της ετερότητας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τη λογοτεχνία. Υπεύθυνοι μαθήματος-διδάσκοντες: Α. Καρακίτσιος, καθηγητής ΤΕΠΑΕ. ΑΠΘ-Ι. Παπαδάτος, επικ. καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου

23. Πρακτική άσκηση:

Υπεύθυνοι μαθήματος-διδάσκοντες: Κ. Μπίκος, καθηγητής ΦΠ, ΑΠΘ-Αν. Κοντάκος, καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Παν. Αιγαίου