ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ    

 
 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Η φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ είναι για τα 3 πρώτα εξάμηνα υποχρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διατριβή.

Τα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:

Α Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 

1.     Μεθοδολογία έρευνας Ι

Υπεύθυνοι μαθήματος: Γ. Μενεξές – Μ. Καίλα

2.     Επιστημολογία της διαφορετικότητας και ετερότητας

Υπεύθυνοι του μαθήματος: Γ. Μπάρμπας – Χρ. Τσιρώνης Χρ. Γκόβαρης

3.     Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης.

Υπεύθυνοι μαθήματος: Α. Κοντάκος – Β. Παπαδοπούλου

Α΄ Κατεύθυνση

4.     Ψυχοπαθολογία

Υπεύθυνοι μαθήματος: Κρ. Χριστιανόπουλος – Χ. Παπαηλιού

5.     Συμβουλευτική  - Υποστηρικτική γονέων και εκπαιδευτικών

Υπεύθυνοι μαθήματος: Μ. Κοντοπούλου - Μ. Δόικου - Ν. Πολεμικός

 

Β΄ Κατεύθυνση

6.     Θέματα αλληλεπίδρασης παιδιών γλωσσικών – πολιτισμικών μειονοτήτων

Υπεύθυνοι μαθήματος: Κ. Μπίκος – Α. Κοντάκος

 

7.     Μοντέλα ενδυνάμωσης οικογενειών από γλωσσικές – πολιτισμικές μειονότητες

Υπεύθυνοι μαθήματος: Κ. Βουγιούκας -  Π. Ξανθάκου

Β΄ εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

8.     Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

Υπεύθυνοι μαθήματος: Γ. Μενεξές – Π. Σταμάτης

9.     Κοινωνιογλωσσία

Υπεύθυνος μαθήματος: Ρ. Τσοκαλίδου – Χρ. Παπαηλιού

Α΄ Κατεύθυνση

10.                   Επιστημολογία της Ειδικής Αγωγής

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Μπάρμπας

11.                   Διεπιστημονική Αξιολόγηση

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Μ. Τζουριάδου – Ν. Πολεμικός

12.                   Σχέση ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Μ. Τζουριάδου – Κ. Βουγιούκας

Β΄ Κατεύθυνση

13.                   Πολυγλωσσία –Κοινή γλώσσα και διάλεκτοι στην εκπαίδευση

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Ρ. Τσοκαλίδου - Μπερζαμάνη

14.                   Επιστημολογία της ετερότητας

Υπεύθυνη Μαθήματος: Χρ. Τσιρώνης – Ε. Θεοδωροπούλου

15.                   Θέματα αξιολόγησης μαθητών γλωσσικών – πολιτισμικών μειονοτήτων

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Κ. Τσιούμης - Α. Χατζηπαναγιωτίδου

Γ΄ Εξάμηνο

Α΄ Κατεύθυνση

16.                   Εξειδικευμένα προγράμματα μεθόδων και στρατηγικών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Μ.  Τζουριάδου

17.                   Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική καθυστέρηση

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Γ. Μπάρμπας

 

18.                        Παιδαγωγική της σύγκλισης

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Γ. Μπάρμπας, Μ. Τζουριάδου

19.                   Πρακτική άσκηση

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Γ. Μπάρμπας -  Μ. Τζουριάδου

 

Β΄ Κατεύθυνση

20.                   Μοντέλα παρέμβασης σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Κ. Τσιούμης – Β. Καζούλλη

21.                   Μικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Δ. Μαυροσκούφης

22.                   Ανάδειξη της ετερότητας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τη λογοτεχνία

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Κ. Καρακίτσιος – Λ. Χριστοδουλίδου

23.                        Πρακτική άσκηση

Υπεύθυνοι Μαθήματος: Κ. Μπίκος – Αν. Κοντάκος- Ν. Πολεμικός

Δ΄ Εξάμηνο

Κατά το Δ΄ εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία. Η επιλογή του θέματος γίνεται σε προ-συνεννόηση του υποψηφίου με διδάσκοντα του ΔΔΠΜΣ και κατόπιν κατατίθεται η πρόταση στο Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τελικά τη τριμελή επιτροπή.