ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΜΗΜΑ

-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 

ΥΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     ΑΙΤΗΣΗ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    ΥΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τελευταία ενημέρωση:  12/12/2014
 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Υλη εισιτηρίων εξετάσεων

 

Α. Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

·     Η εξέλιξη της ειδικής αγωγής ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου- μοντέλα σχολικής ένταξης

·     Θεωρίες νοημοσύνης, διαταραχές της, αξιολόγηση

·     Γνωστική ανάπτυξη, γνωστικές ανεπάρκειες, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές

·     Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη-Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών με ειδικές ανάγκες.

·     Αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Β. Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας»

 

Εξέλιξη του παιδαγωγικού λόγου για παιδιά από πολιτισμικές ετερότητες

·     Θέματα ταυτότητας σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες

·     Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας

·     Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση προβλημάτων διγλωσσίας

"ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ"

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία